Att göra det säkrare utomhus

Behöver du en säker utomhusbelysning? Har ni en bostadsrättsförening som behöver utomhusbelysning till sin fastighet? Det är väldigt viktigt med en bra utomhusbelysning, det gör gator och vägar säkrare med en bra utomhusbelysning.

De som sitter och bestämmer på kommunernas olika gatu-fastighets- och planeringsnämnder bestämmer även över allmänna utomhusbelysningar. De brukar tänka på att en bra utomhusbelysning gör gator och torg säkrare. Att famla i mörker är inte bra. Många kvinnor som går hem sent på kvällarna brukar också vara rädda att gå hem ensamma. En bra placerad utomhusbelysning gör att många kvinnor kan röra sig mer säkert utomhus även när det är mörkt.

Säkerhet utomhus är viktigt

Och säkerhet utomhus är väldigt viktigt, det offentliga rummet ska ju vara tillgängligt för alla. Inte bara män, utan även kvinnor och barn. Om vi har mer upplysta städer kanske fler vågar vistas utomhus även efter att det har mörknat. Och utomhusvistelse är bra för alla. Om det finns mer och bättre utomhusbelysning kan allt fler röra sig utomhus utan att vara rädda för att vara ute. Dessutom blir det finare med mer belysning.

Kan man dessutom kombinera utomhusbelysning med solceller, så behöver man inte använda elektricitet till utomhusbelysningen. På samma sätt som Stockholms stads parkeringsautomater fungerar med hjälp av solceller så kan utomhusbelysningen fungera med hjälp av solceller. På så sätt blir utomhusbelysningen miljövänlig, billig och behöver inte särskilt stort underhåll. Led lampor är det bästa också för utomhusbelysning.