Därför bra byta ytterdörr

Är det dags att uppdatera er ytterdörr? Om ni har haft er ytterdörr i många år så kan det vara dags att byta ut den. Ytterdörrar slits snabbt ut. Hus sätter sig, så att säga. Beroende på underlaget så blir det mer eller mindre sättningar i huset. Det innebär att plötsligt är inte fönster eller dörrar lika täta som de en gång var när de monterades och var nya.

Ytterdörrar slits snabbt ut

Ytterdörrarna slits också ut av den trafik som sker in och ut genom huset. Ibland ser man folk som sparkar på dörren, och sparkar då med skor eller stövlar som ger märken, som man visserligen kan tvätta bort, men i längden ger det slitage på dörren.
Sedan gör ju våra älskade husdjur en hel del med dörrar. Inte bara ska de in och ut och kanske skrapar på ytterdörren med sina vassa klor, och vissa katter vill gärna vässa klorna på ytterdörren.
Barnen som ofta går in och ut när de ska ut och leka, och våra ungdomar som ska in och ut med sportattiraljer, kängor och annat, hela familjen som bor i huset sliter ju ut ytterdörrarna, med tiden som gör att efter några år, behöver man byta ut ytterdörren. Men det som enskilt gör att ytterdörrarna behöver bytas ut är den inomhusvärme som sipprar ut genom ytterdörrarna. Så mycket som 30% av all inomhusvärme försvinner genom fönster och ytterdörrar. Så vill man behålla värmen inomhus, behöver alla se över sina fönster och ytterdörrar. Hur väl isolerade är de?

Det kan du göra

Om du inte vet hur väl isolerade de är så kan du ta kontakt med en hantverkare som kan kontrollera isoleringen på ytterdörren. Det kan ju vara bra att få veta om det går att åtgärda värmespillan med en enkel renovering av ytterdörren, eller om det bästa för er bostad är att köpa en ny ytterdörr och få den monterad av en duktig hantverkare.

2 svar på ”Därför bra byta ytterdörr”

 1. Неllo all, guyѕ! I know, mу mesѕage mау be tоo ѕресіfic,
  But mу sіѕter found nісe mаn hеrе аnd thеу mаrrіed, ѕо hоw about me?! 🙂
  Ι аm 25 уearѕ old, Cаthеrina, frоm Ukrаine, Ι knоw Еnglіsh and Germаn languagеs аlso
  Аnd… Ι have specіfiс dіsеаse, namеd nуmрhоmаniа. Whо know whаt іѕ thiѕ, cаn undеrѕtand mе (bеtter tо ѕаy it immеdіаtely)
  Ah уеs, I соok vеry tаsty! and Ι lоve not оnlу coоk ;))
  Im reаl girl, not prostіtute, аnd lookіng for ѕerious аnd hоt relаtіonѕhіp…
  Аnywаy, yоu саn fіnd mу рrоfile hеrе: http://viejetophyreftee.tk/user/43105/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.