Därför kan du lita på gasen du använder

De allra flesta tillverkare av gasoltuber har verkligen tänkt på säkerheten när det kommer till användning av gas. Alla gasoltuber har en spärr som man inte ska bryta. Och den är svår att bryta. Den kräver mycket hand- och armkraft. Och gör man det, får man nästan skylla sig själv, om något händer. Den är ju svår att bryta av en orsak, och den är för att man inte ska göra det helt enkelt.

Vi är rädda för gasen helt i onödan

Många tänker att gas är farligt, och det har den kanske en gång i historien varit det. Man ska verkligen inte leka med den, på samma sätt som man inte ska leka med elen heller. Många tänker inte på att även el är farligt. Och så drar vi elledningar lite här och där, även om man starkt rekommenderar från det. Men man ska aldrig dra el själv. Även om det ser lätt ut, så arbetar alltid behöriga elektriker mycket med säkerheten. Det enda man som lekman kan göra är att sätta i kontaktuttaget, det man vill ladda, eller använda sig av förlängningssladdar. Det är det enda säkra.

På liknande sätt är det även med gasen. Vi skulle ju inte drömma om att fylla på gasolflaskor själva, eller? Det ska alltid en behörig personal göra åt en. På samma sätt är det även med transporten av gas. Handlar det om stora mängder gas, så ska en professionell personal göra det åt en. Men när det kommer till enstaka gasolflaskor så kan man göra det på egen hand. Gasolflaskorna är så pass säkra i sig själv att det inte är någon fara att transportera enskilda gasolflaskor.

Dags att avliva myten om den farliga gasen

Så det är dags att avliva myten om att gas är farligt. Den är inte farligare än elen som vi använder där hemma. Och det är ju ingen som avstår från elen på grund av någon skaderisk, eller hur?
Så vad är det som vi kan använda gas till? Många behöver gas till sitt camparkök, på segelbåten när man vill göra mat ute i det fria. Många har ju gasspis, för att kunna göra mat. Och det är ett alldeles utmärkt val. Gasolflaskorna kan du ta med vart som helst. Det kan du inte med el. Så ta med gasolflaskan, till den lilla gasspisen som du kanske behöver för ditt uteliv!