Funderar du att arbeta med bygg?

Funderar du på att arbeta med bygg- och renovering efter gymnasiet? Att arbeta som byggnadsingenjör är ingen dum idé. Hittills har byggbranschen varit en stabil bransch att arbeta inom. Här har mycket pengar och resurser lagts på att bygga framför allt inom Stockholmsområdet. Särskilt under alla år som bostadsbristen har varit som värst.

Är en bra utbildning att ha

Att bygga är en bra sak att kunna, oavsett var du sedan kommer att arbeta. Antingen du vill arbeta med att bygga vägar, broar, nya hus eller vill arbeta inom renoveringsbranschen så kommer du att behöva en examen som ingenjör. Och dessutom är det bra betalt. En byggnadsingenjör har cirka 42500 kronor innan skatt, allt beror på hur länge som du har arbetat, och var i landet som du bor. Tyvärr har kvinnor fortfarande (!) lägre lön än män. varför det är så är verkligen en gåta. har man lika mycket erfarenhet och samma meriter som män är det så underligt att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män. Endast en lagstiftning kan motverka en sådan sak.

Funderar du på att arbeta med bygg och projektledning?

Som bygg- och projektledare arbetar du som namnet säger, med att leda ett byggprojekt. Det är ett roligt och givande arbete, där ingen dag är lik den andra. Du får en nyckelroll för att ett bygge ska bli bra. Du bör ha ordentlig koll på att alla saker är på plats; bemanning, maskiner, material och alla slags nödvändiga dokument såsom bygglov, ritningar och du planerar hur hela bygget ska gå framåt. Du kommer att vara drivande för att alla arbetar åt samma håll.

Du kommer att analysera tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ro hem hela projektet. Det är din uppgift att hålla kontakten med kunderna, hantverkarna och maskinisterna. Du behöver vara kunnig om hur du dokumenterar allt och vilken information som du behöver ge till alla berörda parter; stadskontoret i den kommun där bygget äger rum och kunderna.

Hur utbildar man sig till bygg- och projektledare?

Man kan antingen gå en yrkeshögskola eller ett tekniskt universitet. De som är svårast att komma in på är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg och universitetet i Lund, så om du inte har toppbetyg bör du söka in till något universitet i Sundsvall, Luleå, Malmö eller någon annan ort. Luleå tekniska högskola erbjuder en bra utbildning.