Har du kollat ventilationen den senaste tiden?

Har du kontrollerat ventilationen i din bostad den senaste tiden? Inte? I så fall är det verkligen dags att göra det nu. Du vet väl om att ventilationen i en bostad är avgörande för om de som bor i den mår bra eller inte? Det är även avgörande för om huset som ni bor i, också mår bra. Det är inte alla som tänker på att ett hus som har en bra eller dålig ventilation kan blir dåligt eller vara ett hus som mår bra.

Ventilationen gör luften ren

Du vet väl om att luften som vi andas inomhus kan vara skadlig? Det finns en del partiklar som kommer ur våra möbler, våra datorer, våra TV-apparater eller annat som vi har hemma som kan skada vår hälsa. Ibland räcker det inte med att skaffa fina växter som ska ta hand om den dåliga luften som ska ge oss syre.

Och det räcker inte heller med att skaffa en luftrenare i bostaden. Det enda som kan hjälp är att se till så att bostadens ventilation har in tillräckligt mycket syrerik luft så att inomhusluften kan ge tillräckligt bra inandningsluft och förse alla med syre som får oss att må bra. Är ventilationen dålig så kan människorna må dåligt ,liksom huset kan drabbas av fukt eller mögel.

Förutom det kan hus drabbas av skadliga gaser, som radon eller asbest, men det beror på vilka material som huset har byggts av. Äldre hus kan innehålla asbest, beroende på vilket slags byggmaterial som huset byggdes av när det en gång stod färdigt.

Skadlig inomhusluft

Inomhusluften kan bestå av olika partiklar, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Den kan bestå av:

  • tobaksrök
  • gaslågor i spisar
  • brinnande ljus
  • matlagning
  • textilier
  • städning
  • till och med av hudpartiklar från de boende

Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

Skadlig inomhusluften kan bestå av:

“Gaser/flyktiga ämnen avges till luften beroende på fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner. Byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik kan innehålla flyktiga ämnen som avges till rumsluften. Mikroorganismer kan också avge flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning. Även om halterna är låga kan dessa ämnen irritera och i vissa fall ge en otrevlig lukt. Forskning har visat att ämnen i luften kan förändras till mer aggressiva ämnen som kan påverka människan. Radongas kan komma in i byggnader genom otätheter i huset eller i grunden eller från byggnadsmaterial.”

Med så många olika partiklar som kan påverka vår hälsa, så är det viktigt med en riktigt bra ventilation. Och en OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) är obligatoriskt var 3:e år eller vart 6:e år, beroende på vad det är för en slags byggnad och vilka slags ventiler som byggnaden har.

Här avses fastigheter som hyser olika verksamheter, såsom förskolor, skolor, vårdverksamhet, kontor, personalrum, industrier och liknande. De olika ventiler som inte behöver så ofta OVK är sådana som har självdragsventilation, fläktventilation eller fläkt ventilation med värmeåtervinning. Och det gäller i hus som hyser industrier, kontor och personalutrymmen. Skolor, förskolor och vårdverksamhetslokaler ska ha OVK vart 3:e år oavsett vilka slags ventiler som finns i lokalen.