Så är det att jobba med byggledning

När man ska bygga nya hus, ombyggnad eller till byggnad så gäller det att veta vad man gör, hur man påbörjar och slutför ett sådant bygge. För en amatör känns det som en omöjlig uppgift, även om man skulle råka vara av den händiga typen. Särskilt svårt är det ju om många hantverkare blir inblandade. Man kan ju inte dra VVS-rör och elledningar innan väggar och golv är på plats, inte heller kan man ju bygga undertak innan själva taket är på plats. Ja, ni fattar svårigheten att veta i vilken ordning som allt ska byggas. Det är då man anlitar en ingenjör som arbetar med byggledning.

Kräver stor kompetens

Att arbeta med byggledning innebär att man måste känna till en hel del om hur samhället fungerar och att rätt byggare anlitas, vilka material som ska ingå, beroende på vad det är för ett byggprojekt som ska genomföras. Ta till exempel en byggledare som ska genomföra en dragning av rör från ett fjärrvärmeverk till en massa kunder i ett bostadsområde.

En byggledare måste ju först planera hela bygget;

  • hur ska det gå till att genomföra bygget?
  • Vilka problem kan bygget stöta på? Hur ska de lösas?
  • Finns det särskilda lagar och regler som måste följas?

Som byggledare behöver man ju vara på plats för att finnas till om det händer saker på byggarbetsplatsen. Det kan tillstöta problem som måste lösas så snabbt som möjligt. Ofta är det just som problemlösare som en byggledare arbetar.
Just när det kommer till att dra rör från ett fjärrvärmeverk till bostäder som ska ta del av värmen kan utmana byggledaren att anpassa rör och anslutningar efter de olika teknik som olika hus kräver för att det ska bli så varmt som möjligt i huset sedan när arbetet är klart.

Byggledare kan arbeta med allt möjligt

Det kan även handla om att leda ett brobygge, ett bygge av motorväg eller ett nytt hus. I alla dessa slags byggen krävs det en stor erfarenhet av konstruktion, material och vad som krävs vid de olika byggen.
För att kunna arbeta som byggledare krävs det att man har utbildning som ingenjör vilket man blir antingen på KTH i Stockholm, Linköping eller på Chalmers i Göteborg. Det finns även sådana utbildningar i Lund, Uppsala och Malmö och eventuellt på flera andra universitet i Norrland. För 2 år sedan fanns det 133 000 yrkesverksamma ingenjörer i Sverige.