Särskilt stor efterfråga på el

Behöver ni få tag i en elektriker ? Så länge det kommer an till att byta förlängningssladdar så kan ni sköta om det på egen hand. Alla lampor till exempel går bra att byta själv. Det sägs att alla elledningar som inte går genom väggar så kan man själva fixa det, men så snart som du vill dra en elledning genom en vägg så ska en utbildad elektriker göra det. Men om det är svårt att avgöra om elledningen ska gå genom väggen eller utanför bör ni rådfråga elektriker innan ni drar någon ledning själv.

Varför inte googla elektriker Huddinge?

Vill ni få tag i en elektriker som arbetar nära er, till exempel i Huddinge i Stockholm. Om ni då googlar till exempel ”elektriker Huddinge” borde ni få en hel lista med namn på elektriker som arbetar just i Huddinge. Numera frågar alla Google om var de kan få tag i elektriker. Bor ni inte i Huddinge är det ju inte så stor idé att skriva Huddinge på Googles söksida. Då är det bättre att skriva er ort där ni bor för att få tag i elektriker som arbetar nära er . Förut slog vi i telefonkatalogen, nu öppnar vi datorn och använder Google för att hitta det vi vill hitta.

Undvik att få kraftiga elstötar genom kroppen

Många glömmer att elen är mycket kraftig. Som tur är det inte så kraftig ström i de elledningar som vi har i våra hem och arbetsplatser. Så får vi en stöt av elen där, så känns det i bästa fall som ett stick i armen. Får vi dock en kraftigare stöt kan det kännas som ett slag i magen. Och det kan ömma några dagar efteråt. Människor som har pacemaker i hjärtat ska absolut undvika att få ström genom kroppen, det kan allvarligt påverka pacemakern och leda till  ett livshotande tillstånd.