Stort behov av laddboxar för elbilar nära bostäder

Med en förväntad ökning av antalet elbilar lär behovet av att skaffa laddboxar för elbilar nära bostäder verkligen öka. När nu hela samhället går mot att lämna bensinbilarna åt sitt öde till att börja köra med elbilar, lär behovet av laddning öka. Och det är ju inte bara elbilarna som ökar. Vi går ju mot att allt numera går på el. Varför vi har det så här, kan man ju undra. Dock är detta sanningen och man kan ju undra hur politiker, företag och beslutsfattare har tänkt lösa denna ekvation.

Vi behöver planera mer

Det behövs fler planer på att vi förbereder oss för ett ökat behov av el. Det är ganska osäkert ändå med vad som händer runt om i världen, så man kan ju undra vad som är bäst att göra för att mötas det ökade behovet. Verkligheten är de n att det finns ett stort behov av laddboxar nära bostäderna. Det blir ju ett helt annat behov än utbyggnad av bensinmackar, ungefär som den trend som vi såg ägde rum under 1950- och 60-talet. Då blev det ett ökat tryck på bensinmackar runt om i landet. Nu när vi går mot ett helt fossilfritt samhälle, blir behoven det omvända.

Bilarna ska ju ladda under natten

Behovet blir numera att kunna ladda sin elbil nära bostäderna istället för på bensinmackar runt om i landet. Men bensinmackarna behövs ju också. Elbilarna måste ju kunna laddas när man befinner sig på andra ställen i landet än vid sin bostad. Ska man kunna ge sig ut på resor eller pendlingsavstånd är det ju viktigt att kunna ladda sin bil även när man är ute och kör på en riksväg eller avskilda krokar ute i vårt avlånga land.